Sprawdziany podzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany rozdzielone w działach w serwisie Sprawdziany.net pozwalają prędko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do kategorii takich wliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Przykładowe sprawdziany są aktualizowane na aktualny rok szkolny, w zgodzie z obowiązującą reformą nauczania. Wystarczy wybrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można utrwalić wiedzę i mieć lepsze oceny. Spora baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, aby poszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego powodu uczniowie chętniej aniżeli w przeszłości przystosowani są do nauczania online. Portal jest traktowany jako ważny, zarówno przez dzieci, jak i przez opiekunów, którym będzie zależało na tym, by ich dzieci miały świetne wyniki. Warto więc docenić, że pojawia się na nim znacznie więcej materiałów.

Author:

Related Post

Materiały:

top